Fuglereder/forgiftning

Når foråret nærmer sig, starter fuglenes redebygning.
Desværre har alliker en forkærlighed for at anvende skorstene til det formål. Også selvom den er i brug!

Bor man i et hus med skorsten, skal man derfor være meget opmærksom.

Viser allikepar stor interesse for husets skorsten, kan redebygning forhindres ved at anvende allikeriste.

Redebygning i skorsten kan medføre tilstopning og dermed livsfarlig kulilteforgiftning.  Uden aftræk i skorstenen kan der i værste fald opstå problemer med kulilteindtrængning i boligen. 

Ved mistanke om alliker i skorstenen, bør man straks kontakte os og slukke for sit ildsted. Vi kan herefter fjerne reden og montere en fuglerist, der forhindrer, at alliker og andre fugle bygger rede i denne skorsten igen. Vi kan også ved vores næste besøg forebyggelsesvis montere riste på jere skorsten, så I er sikret i fremtiden.