Fuglereder/forgiftning

Når foråret nærmer sig, starter fuglenes redebygning.
Desværre har alliker en forkærlighed for at anvende skorstene til det formål. Også selvom den er i brug!

Bor man i et hus med skorsten, skal man derfor være meget opmærksom.

OBS: Ved opførsel af ny skorsten skal den være sikret mod redebygning og tilstopning. Med en fuglesikringsrist eller lignende. 

Viser allikepar stor interesse for husets skorsten, kan redebygning forhindres ved at anvende allikeriste.

Redebygning i skorsten kan medføre tilstopning og dermed livsfarlig kulilteforgiftning.  Uden aftræk i skorstenen kan der i værste fald opstå problemer med kulilteindtrængning i boligen. 

Ved mistanke om alliker i skorstenen, bør man straks kontakte os og slukke for sit ildsted. Vi kan herefter fjerne reden og montere en fuglerist, der forhindrer, at alliker og andre fugle bygger rede i denne skorsten igen. Vi kan også ved vores næste besøg forebyggelsesvis montere riste på jere skorsten, så I er sikret i fremtiden.