Fyringsråd

Miljørigtig træfyring

Det at fyre med brænde er ensbetydende med en hyggeligt knitrende brændeovn på kolde vinterdage. Det er som om vi har gemt lidt af sommerens sol og varme i ovnens flammer. Og det har vi faktisk også. Den energi der frigøres når træet brænder, er solens energi. Når planter gror, omdanner de ved hjælp af solens lys, vand og CO2 til organisk stof. samtidig frigør planterne ilt til luften. Når vi brænder træet, går processen den anden vej. Forbrændingen bruger ilt, og der dannes vand og CO2. Ved at brænde træet dannes der ikke mere CO2, end det træet har optaget fra luften, mens det voksede. Brændefyring bidrager således ikke til drivhuseffekten og er dermed CO2 neutral. 

Det er vigtigt kun at bruge det brændsel ovnen er beregnet til. En brændeovn kan altid brænde almindeligt rent træ. Vil man bruge andre brændsler, skal man sikre sig at ovnen nu også kan afbrænde det rigtigt. På DS-mærkede ovne står hvilke brændsler ovnen er godkendt til.

Brænd aldrig: Affald fra husholdningen, mælkekartoner, tryksager, malet og imprægneret træ eller plast. Det udvikler miljø- og sundhedsskadelig dioxin.

Det er vigtigt at temperaturen i ovnens brændkammer og i skorstenen hurtigt bringes op og holdes tilpas høj. Ellers vil en del af røggasserne afsættes i skorstenen som sod. Den bedste måde er at tænde op er med rigeligt krøllet avispapir, eller sprit-tabletter og pindebrænde, samt tilføre rigeligt med luft. En vis skorstenstemperatur er også en forudsætning, for hurtigt at kunne regulere lufttilførslen, når der ilægges større stykker brænde. Men man skal ikke fylde mere i end der er brug for, fordi man så tvinges til at "kvæle" forbrændingen når der bliver for varmt i rummet.

Den bedste forbrænding opnås ved at påfylde brænde tit og lidt, man kalder det "klatfyring". Hver gang man ilægger nyt brænde skal der tilføres rigeligt luft.

Først når brændet er afblusset, dvs. at der ikke mere er mørkegule flammer, bør luftrosetterne justeres ind, så luftmængden nedsættes, men aldrig så langt at man "kvæler" bålet.

Med denne form for "klatfyring" opnås flere fordele:
  • Brændværdien udnyttes bedst muligt.
  • Røggener i både indeklima og udeluft begrænses.
  • Der afsættes mindre sod i ovnens røgkanaler og skorsten, hvilket mindsker risikoen for skorstensbrand.
  • Risikoen for, at der dannes løbesod i skorstenen reduceres.

 

For at opnå en god afblusning af træet må stykkerne ikke være for tykke, og længden skal være tilpasset ovnen. Det er også vigtigt at træet er så tørt som muligt. Der er dog ingen 100% garanti for en vellykket forbrænding, da næsten alle ovne opfører sig forskelligt. Hovedsageligt fordi skorstensforholdene er forskellige. Man er derfor nød til at gøre sig sine egne erfaringer med lige netop den ovn man har købt.

Det bedste fyringsråd: Fyr lidt ad gangen

For fyring med træ se endvidere folder: 

https://www.middelfart.dk/~/media/Files/Miljo%20og%20natur/Milj%C3%B819/Industri/Fyr%20op%20i%20br%C3%A6ndeovnen%202018.ashx

 

Miljøministeriets Brændefyringsportal:

https://braendefyringsportalen.dk/