Løbesod og kondensproblemer

Løbesod, eller kondens i skorstenen er ødelæggende og ildelugtende og kan koste dyrt hvis man ikke stopper det i tide.
Kondens opstår når vanddampen i røgen, køles ned til under ca. 50 grader C. Dette sker naturligvis på skorstenens koldeste steder, som er ved skorstenstoppen og på et koldt uisoleret loftrum.

Kondensen trækker ud i skorstenens fuger og mursten, og opløser den sod som sidder der, som så trækker med ud igennem skorstenens sider. Efter nogen tid kan man se brune og brun/sorte skjolder på skorstenens ydersider og på loftet ved etageadskillelsen.

Man kan selv kontrollere om der er kondens i skorstenen, ved at tage renselemmen af oppe på loftet og med en finger gnide på mursten og fuger indvendigt i skorstenen                

Hovedreglen er: bliver fingeren våd og fedtet er der kondens.
Der kan naturligvis også være andre årsager til en våd skorsten, regnvand, dårligt/utæt murværk i skorstenspiben. Ring til os, hvis du har spørgsmål på dette område. 

For at forebygge kondens i skorstenen, kan man isolere skorstenen indvendig, ved at nedsænke eller støbe en isolerende kerne inde i den gamle skorsten.

Man kan også sænke en stålforing ned i skorstenen. Der findes flere produkter på markedet. Det vigtigste er at kondesen ledes bort fra skorstenen. 

Rådfør med skorstensfejeren, hvilket produkt der passer bedst til din skorsten.

Ved nye ildsteder er det af største vigtighed at der opsættes en egnet skorsten til ildstedet. Dette kan du læse i monteringsvejledingen for ildstedet. Er du i tvivl, ring til din skorstensfejer.  Det sparer tid, penge og ærgelser.

Procedure for letbetonsstøbning: 
Ring til din skorstensfejermester for et uforpligtende tilbud: 
Tlf: 23240383

Ældre murede skorstene er ofte nedbrudte af løbesod, kondensvand og skorstensbrande.
Firmaet Isodor har derfor udviklet en skorstensforing, som støbes på stedet i den bestående skorsten.
Isodorforingen fremstilles af perlite letbeton, og er helt uden samlinger.

Støbegranaten er central i Isodor-metoden. Den rummer en vibrationsmotor, der gør det muligt at vibrere og "stampe" letbetonen fast i den gamle skorstens revner og sprækker under den gradvise hævning.

I den glidende støbnings-proces fjernstyrer montøren støbegranaten, der hæves manuelt. Centrering i lysning sker med indstilleligt styr. "Granaten" findes i bl. a. følgende dimensioner: 10, 13, 16, 18 og 20 cm Ø.

Vibreringsmetoden sikrer en brandstærk udstøbning af letbetonen og en glat rør-overflade. Den reducerede lysning og den isolerende beton betyder, at røgtemperaturen kan sænkes. Herved opfylder Isodorforingen nutidens krav til brændselsøkonomien.
 

Under støbning forsynes Isodorforingen med en ny renselem af beton, og der skæres en ny adgangskanal i den nystøbte foring. Til sidst isættes øverst en ståltop, der beskytter mod fugt- og frostskader på foringens top.

http://www.schiedel.dk/produkter- Klik her for yderligere information. 
Ring til skorstensfejeren for et uforpligtende tilbud.  
 
Video om støbning af isodor: