Nyttige Links

Skorstensfejerlauget   http://www.skorstensfejerlauget.dk/
Assens Kommune
om Skorstensfejning
  https://www.assens.dk/borger/flyt-byg-og-bo/for-boligejere/skorstensfejning/
Middelfart Kommune
om Skorstensfejning
  http://www.middelfart.dk/Borger/Bo%20og%20byg/Skorstensfejning
Bygningsreglementet 2019   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1399
Brændeovnsbekendtgørelsen, 2020   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/541

Miljøministeriets brændefyringsportal

  https://braendefyringsportalen.dk/
Renovering af skorstene   http://isodor.dk/
Isokern skorstene   http://www.schiedel.dk/produkter

Dapo-Foreningen af Danske leverandører

af Pejse og Brændeovne

  http://www.dapo.dk/
Folder om fyringsråd (brænde)   https://www.middelfart.dk/~/media/Files/Miljo%20og%20natur/Milj%C3%B819/Industri/Fyr%20op%20i%20br%C3%A6ndeovnen%202018.ashx