Sikkerhed for din skorstensfejer

- er et fælles ansvar!

Arbejdsmiljøloven stiller skærpede krav til skorstensfejernes sikkerhed, da der i de senere år er sket en del alvorlige arbejdsulykker indenfor faget. Dit hjem er skorstensfejerens arbejdsplads og det betyder, at du som husejer også involveres i de ændringer der skal til, for at skorstensfejningen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det er, pga. arbejdsmiljøloven, desværre ikke længere muligt for skorstensfejerne at gå på taget, uden at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, hvilket vi håber på forståelse for.

Reglerne er beskrevet i Bygningsreglementet 2018, paragraf 300:

https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/12/Krav 

 

Arbejdsmiljøloven beskriver hvorledes disse forhold skal være udformet.

 

Hvis skorstensfejeren skal feje skorstenen fra taget:

Lovens krav overholdes, hvis der er fastmonterede tagtrin eller fastmonteret lejder på taget.

Se mere under menuen tagtrin.

Skorstensfejeren kan nu rense skorstenen fra toppen, hvor der normalt aflejres mest sod.

Hvis skorstensfejeren skal feje skorstenen fra loftet:

Adgangsvejene til renselemmen på loftet opfylder kravene når der:

  • er en fast gangbro på mindst 60 cm. Bredde
  • er lys på loftet
  • er ryddet på gangbro og ved skorsten for generende genstande
  • er fri loftshøjde over gangbroen på mindst 150 cm
  • er en godkendt stige, som kan anbringes skridsikkert

 

Det betyder at husejeren får mere kvalitet for pengene og at skorstensfejeren ikke skal ind på 1. sal og i tagrum, med fare for tilsmudsning, i forbindelse med skorstensfejning, men dog i forbindese med brandpræventivt tilsyn. 

Tagtrin falder i med tagfladen og skæmmer dermed ikke husets udseende.